Hotline đặt nước: 0903.833.422

0283.743.1155

trungchinhvu1984@gmail.com

Nước lavie 19L

65.000 VNĐ

Lưu ý bình nước lavie 19l là bình nước ko có vòi chỉ sử dụng cho máy nóng lạnh hoặc bình sứ. Tặng bình sứ cho khách hàng đặt 05 bình trở lên áp dụng cho khách hàng mới.

Tham khảo thêm các loại nước khoáng Lavie khác tại mục: Sản phẩm nước khoáng Lavie