Hotline đặt nước: 0903.833.422

0283.743.1155

trungchinhvu1984@gmail.com

Kệ nước sắt

50.000 VNĐ

Kệ nước bằng sắt tặng miễn phí cho khách hàng khi đặt nước với số lượng 05 bình áp dụng cho khách hàng mới. Tham khảo thêm các loại kệ để bình nước khác Tại Đây.