Hotline đặt nước: 0903.833.422

0283.743.1155

trungchinhvu1984@gmail.com

Thùng nước Vĩnh Hảo có ga 500ml

150.000 VNĐ

Khách hàng được giảm giá khi lấy số lượng nhiều.

Tham khảo thêm các loại nước khoáng Vĩnh Hảo khác tại mục: Sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo